Çene Ucu Estetiği

Çene Ucu Estetiği

Çene Ucu Estetiği Neden Yapılmaktadır?

Yüz yapısı profilden değerlendirildiği zaman, çene ucu ile burun arasında bir oran dengesi olduğu gözlemlenebilmektedir. Çene ucu, tıpkı burun ucu gibi yüz profilini dengeleyen önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Çene ucu, yüz profilini tamamlamakta, dolayısıyla yüz profilinin belirlenmesi ve dengelenmesinde burun kadar çene ucu da kilit noktayı oluşturmaktadır. 

Çene ucu, yüz ile boyun bölgesi arasındaki geçiş noktası olarak yüzün en alt bölümünü meydana getirmektedir. Yüz ifadesine önemli etkileri bulunan çene ucu yapısı, sadece estetik görüntü açısından değil, aynı zamanda ağız sağlığı açısından da oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu bakımdan çene ucu yapısında değişiklik yapılması hem estetik hem de sağlık açısından gerekli olan durumlarda, çene ucu estetiği uygulanmaktadır. 

Çene ucu estetiği, normalden küçük ya da normale göre daha büyük yapıda olan çene bölgesinin sebep olabileceği hem fiziksel hem de görsel bozuklukların düzeltilmesini sağlamaktadır. 

Çene Ucu Estetiği Kimlere Yapılmaktadır?

Yüzün yan profilden görünümünde, çenenin burun bölgesine göre daha geride olması çene estetiği uygulamasını gerektiren durumlardan birini oluşturmaktadır. Bu gibi durumlarda profiloplasti adı verilen uygulamalar ile, estetik burun operasyonu sırasında çene ucuna protez yerleştirilerek, çene ve burun orantısı aynı anda gerçekleştirilen işlemler ile sağlanabilmektedir. Profiloplasti işlemi ile, çeneye yerleştirilen protez yardımıyla hastadaki gıdı görünümü de düzeltilebilmektedir. 

Çene ucu estetiği operasyonlarının uygulanabildiği durumları şu şekilde sıralayabilmekteyiz;

  • Ağız bölgesinin kapanışı ve diş dizilimi normal olan hastalarda
  • Isırma kusuru bulunmayan kişilerde
  • Alt ve üst dişlerin birbirine olumsuz etkiler oluşturmadığı diş dizilimleri olan kişilerde
  • Yüz kemiklerinin tamamının ve çene kemiklerinin gelişimi 18 yaş civarında tamamlanmaktadır. Bu bakımdan çene ucu estetiği ameliyatlarının 18 yaş sonrası kişilere uygulanması gerekmektedir. 

Çene Ucu Estetiği Öncesi Ortodonti Tedavisi Hangi Durumlarda Gereklidir?

Çene yapısında sorun bulunması durumunda, özellikle çocukluk dönemlerinde, üst üste binen diş yapısı ya da dişlerin öne doğru çıkması gözlemlenebilmektedir. Bu durum çocukta zaman içerisinde ilerleme gösterebilmekte ve ilerleyen süreçlerde hem ortodontik hem de estetik görünüm bozuklukları meydana getirebilmektedir. 

Çene ucu estetiği yaptırmak isteyen kişilerde temel olarak, alt ve üst dişlerin birbiri ile ilişkisi ele alınmaktadır. Kişide ısırma kusuru bulunmaması durumunda, yani alt ve üst dişlerin birbiri ile ilişkisinde problem olmadığında, çene ucu estetiği öncesi ortodonti (tel tedavisi) gerekmemektedir. 

Çene Ucu Estetiği Nasıl Yapılmaktadır?

Çene ucu estetiği ile, yüz estetik görünümünde ciddi oranda düzelme sağlanarak kişide daha genç bir görünüm ve daha orantılı bir yüz profili oluşturulabilmektedir. 

  • Genel ya da lokal anestezi uygulanarak gerçekleştirilmektedir. 
  • Ağız içerisinden ya da çene altından, operasyon sonrası iz kalmayacak şekilde kesi oluşturulmaktadır. 
  • Ağız içerisinden gerçekleştirilen kesi yoluyla çene kemiğinin ucuna ulaşılmakta ve bu bölgede kemik ile yumuşak doku arasına bir cep oluşturulmaktadır. Oluşturulan cep bölgesine protez yerleştirilerek gerekli düzenleme yapılmaktadır. 
  • Çene ucu estetiği, çenenin uç bölgesinde bulunan kemik dokusunun uygun şekilde kesilmesi, öne alınıp tekrar tespit edilmesi yoluyla gerçekleştirilebilmektedir. Bunun yanı sıra, hiç kemik kesisi oluşturulmadan, polietilen biyo-materyal ya da silikon çene ucu protezi yerleştirilerek yüz profil dengesi oluşturulabilmektedir. 
  • Çene ucunun profil görüntüsünün burun ucundan geride olduğu durumlarda, çene ucuna iğne ile dolgu uygulanarak da çene ucu istenilen hale getirilebilmektedir. Bu işlem öncesinde, uygulanacak dolgu maddesi kişinin özelliklerine göre ve yapılan değerlendirmeler ile belirlenmektedir

Çene ucu estetiği, hızlı ve kolay gerçekleştirilen uygulamalar olup, iz bırakmayan işlemlerle gerçekleştirilmektedir. Hasta 3 ile 7 gün arası bir süreç sonrasında günlük yaşamına dönebilmektedir. 

Büyük Çene Ucu ya da Uzun Çene Ucu Estetiği

Çene ucunun, normal dengesine göre büyük ya da uzun yapıda olması yüz profilini bozarak, daha uzun ve kaba bir yüz ifadesi oluşumuna sebep olabilmektedir. 

Büyük ya da uzun çene ucu estetiği uygulaması ile, çene ucunda küçülme gerçekleştirilebilmektedir. Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda kişiye göre; fazla kemiğin çıkarılması veya çene ucunun geriye doğru kaydırılması gibi işlemler gerçekleştirilerek, çene ucu yüz yapısıyla dengeli bir forma kavuşturulabilmektedir. 

Küçük Çene Ucu Estetiği

Çene ucunun, bütün yüz yapısına göre daha küçük olması en sık karşılaşılan şekil bozukluğunu oluşturmaktadır. Küçük çene ucu yapısına, kemerli burun yapısının da eklenmesi ile oluşan deformite daha belirgin bir hal alabilmekte, ilerleyen süreçlerde yumuşak dokuların sarkması daha belirgin şekilde gerçekleşerek, gıdı oluşumuna sebep olabilmektedir. 

Küçük çene ucu estetiği uygulamalarında, çene ucu kemiği kesilerek öne ilerletilmektedir. Çene ucu kemiğinin kesilmesi, öne ilerletilmesi veya çeşitli implantların çene ucuna yerleştirilmesi yoluyla çene yapısı yüze uyumlu ve dengeli hale getirilebilmektedir. Çene ucunun büyütülmesi, kişide gözlemlenen gıdı problemini çözülmesini de sağlamaktadır.