Estetik Burun Ameliyatı

Estetik Burun Ameliyatı

Yüz, insanın dış dünyayla ilişki kurduğu temel bölgedir. Burun ise, yüz bölgesinin merkez orantısını oluşturmaktadır. Yüz yapımız ile dış dünyayla ilk izlenimimizi oluştururken, burun merkezi bir oran sağlamaktadır.

Anatomik olarak doğada bulunan bütün canlılarda, altın oran olgusu vardır. Altın oran, yüzdeki bütün organların temel fonksiyonlarını sorunsuz şekilde yerine getirmesi üzerine kuruludur. Özellikle burun, nefes almak gibi hayati nitelikte fonksiyonlara sahip olan ve bu açıdan temel anatomik yapılarına göre yeniden biçimlendirilmesi gerekebilen bir organ olarak karşımıza çıkmaktadır. Büyük, küçük, çengel, karga, kalkık, eğri olmak üzere pek çok burun yapısı bulunmaktadır. Yüzün temel simetri noktasında bulunduğu için burun, estetik kaygılar oluşturabilmekte ve fonksiyonel bazı şikayetler oluşturarak, estetik müdahaleyi gerekli kılabilmektedir.

Burun fonksiyonları ve genellikle estetik görüntüsünden kaynaklı olarak çeşitli kaygılar ve sıkıntılar ortaya çıkabilmekte, kişiler bu doğrultuda burun estetiği ameliyatlarına başvurabilmektedir.

Burun Estetiği Nedir?

Burun estetiği, burun şeklinden memnun olmayan ya da çeşitli estetik kaygılara sahip olan kişilerin sorunlarını düzeltmeye yönelik olarak gerçekleştirilen işlemlere ve yapılan ameliyata verilen isimdir.

Estetik burun ameliyatı işlemleri ile;

 • Burun küçültülebilmekte veya büyütülebilmektedir.
 • Burun ucunun ya da kemerinin şekli değiştirilebilmektedir.
 • Burun deliklerinin mevcut genişliği daraltılabilmektedir.
 • Burun ve üst dudak arasındaki açı değiştirilebilmektedir.
 • Doğumsal sebeplerle ya da kalıtsal olarak mevcut olan burun şekil bozuklukları düzeltilebilmektedir.
 • Yaralanma ya da travmalara bağlı olarak ortaya çıkan şekil bozuklukları ya da soluk alma problemleri giderilebilmektedir.

Burun estetiği, cerrahi dışı gerçekleştirilen estetik girişimlerden sonra, en sık yapılan estetik işlem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Estetik burun ameliyatları günümüzde, burun küçültmekten ve şekillendirmekten çok, buruna doğal bir görünüm kazandırmak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Burun estetiği yaptırma talebi bulunan kişilerin şikayet, istek ve beklentilerinin dikkatli şekilde ele alınması ve titizlikle değerlendirilmesi sonucu, yapılacak olan estetik işlemin niteliği belirlenmektedir.

Burun Estetiği Tarihçesi

Burun estetiği, gelişen teknolojinin ve yeni dünya düzeninin ortaya çıkardığı bir talepmiş gibi görünse de tarihçesi MÖ 3000 yıllarına kadar dayanmaktadır. Elde edilen verilere göre, ilk burun estetiği işlemi Mısır’da yapılmıştır. Hindistan tıbbının burun düzeltme ile ilgilendiği, Roma döneminde ise kesilmiş kulak ve burunların yeniden yapılması üzerine çalışmalar gerçekleştirildiği, elde edilen veriler arasında bulunmaktadır.

18.yy’ da Hindistan’da ilk yapay burun yapılmış, 19.yy’da genel anestezi ile ilk burun ameliyatı gerçekleştirilmiştir. 20.yy’ın başlarında ise, ilk defa açık burun estetiği uygulanmıştır. Burun estetiği bu doğrultuda gelişimlerini sürdürmekte ve giderek daha etkili yöntemlerin kullanıldığı başarılı işlemler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Estetik Burun Ameliyatı Öncesi Neler Yapılmalıdır?

Estetik burun ameliyatları, temel olarak bir tasarımdır. Doktor ve kişinin doğru ve etkili iletişimi, estetik burun ameliyatlarında en etkili sonucun elde edilmesi açısından oldukça önemli bir yere sahiptir.

Kişinin, temel şikayetleri, burun şekli dolayısıyla yaşadığı estetik kaygılar ve burunda mevcut olan fonksiyonel sorunlar doktor dikkatli şekilde değerlendirilmelidir. Kişinin beklenti ve şikayetleri önemlidir, ancak doktor tarafından yapılan değerlendirme, temel anlamda ve pek çok açıdan, gerçekleştirilecek estetik işleminin kaynağını oluşturmaktadır. Kişinin yüz yapısı, burunla ilgili yaşadığı fonksiyonel sorunlar ve estetik kaygılar başta olmak üzere pek çok değerlendirme en sağlıklı ve nitelikli şekilde tecrübeli bir doktor tarafından ele alınabilmektedir. Bu bakımdan estetik burun ameliyatları öncesi, kişi ve doktor arasında etkili ve başarılı bir iletişim gerçekleştirilmesi oldukça önemli bir yere sahiptir.

Burun Estetiği Öncesi Değerlendirilen Temel Unsurlar

 • Burun ucu ile dudak arasında bulunan açı
 • Burun genişliği
 • Burun ile alın bölgesinin yaptığı açı
 • Burun ucu genişliği, burun ucu kıkırdaklarının yerleşimi, simetrisi ve büyüklükleri
 • Kemik ve kıkırdaktan oluşan, hörgüçe benzetilen kambursu yapının mevcut olup olmadığı
 • Nefes alma fonksiyonunun her iki burun deliği için ayrı şekilde değerlendirmesinin yapılması.

Estetik Burun Ameliyatı Genel Özellikleri

 • Estetik burun ameliyatı, genel anestezi uygulanarak gerçekleştirilmektedir.
 • Yaklaşık olarak 2 saat süren estetik burun ameliyatları, bazı ikincil veya üçüncül vakayı gerektirdiğinde, kulak ya da kaburgadan kıkırdak alınmasının gerekli olduğu durumlarda daha uzun sürebilmektedir.
 • Estetik burun ameliyatları kapalı ya da açık estetik ameliyatı şeklinde gerçekleştirilebilmektedir.
 • Kapalı estetik burun ameliyatları, tamamen burun içinden kesiler gerçekleştirilerek uygulanmaktadır. Açık estetik burun ameliyatları ise, burun delikleri alt orta kısmında yer alan bölgede kesilerin yapılmasıyla gerçekleştirilmektedir.
 • Burun estetik ameliyatlarında, burun içine nefes alınabilen nitelikte silikon yerleştirilmekte ve bu silikon 3 gün sonra alınmaktadır.

Estetik burun ameliyatları sonrası ciddi bir ağrı olmaz.Olan ağrı da ilk 24 saat içerisinde olmaktadır. İlk 24 saat sonrasında ise, günlük ağrı kesiciler rahatlatıcı etki sağlamaktadır. Estetik burun ameliyatlarından 1 ay sonra, oluşan ödemler ve şişlikler büyük oranda geçmektedir. 6 ay içinde ise şişlikler tamamen inmekte ve iyileşme göstermektedir.

 

Revizyon burun ameliyatı hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz eğer ki; İlgili linke tıklayabilirsiniz.
İlgili link: https://www.dryusufcan.com/revizyon-burun-ameliyati-istanbul