Botox

Botox

Botox Nedir?

Botox, Clostridium Botulinum adı verilen bakteriden elde edilen bir nörotoksin olup, laboratuvar koşullarında uygulanan işlemler sonucu, estetik tıp alanında yüz kırışıklıkları ve aşırı terleme tedavilerinde kullanılan bir ekzotoksindir. 

Botox uygulaması ile, ciltteki kırışıklık ve çizgiler geçici süre oluşturulan felç etkisiyle yok edilmektedir. Normal koşullarda sinirler ve hedef organlar arasında iletim söz konusudur. Botox uygulamasıyla, sinir uçlarında iletimi sağlanan maddelerin salınımı bloke edilmekte, böylece hedef bölgedeki organın işlevinin azalması ya da tamamen kaybolması sağlanarak, ilgili kasların kasılması engellenmektedir. Bu durumda kasılarak deride kırışıklık meydana getiren kas devre dışı bırakılmakta ve kasın sebep olduğu kırışıklıklar da haliyle ortadan kaldırılmaktadır. 

Botox uygulamasının etkisi, kişiden kişiye değişiklik göstermekte, ancak yaklaşık olarak 4 ile 6 ay arası bir etki süresi göstermektedir. Yaş ve tedavisi amaçlanan bölgenin durumu, botox uygulamasının etki süresine direkt etkiler oluşturmaktadır. 

Botox Nasıl Etki Etmektedir?

Sinirler ile uyarılan kaslar ve ter bezleri arasında, elektriksel bir iletim bulunmaktadır. Bu elektriksel iletim, sinirler yoluyla ilgili kasların ve ter bezlerinin uyarımını sağlamaktadır. Botox uygulaması ile, sadece enjekte edilen bölgede olmak üzere iletimi sağlayan maddelerin salınımı engellenmektedir. Böylece, tedavisi amaçlanan bölgede bir bloke durumu oluşturularak, kasların sebep olduğu kırışıklıkların görünümü ortadan kaldırılmaktadır. 

Botox, dinamik kırışıklıklar üzerinde etki oluşturmaktadır. Yıllar boyunca aktif şekilde çalışan mimik kasları, üzerlerini örten deri kıvrımlarının belirgin hale gelmesine sebep olmaktadır. Bu durumda, kişinin genetik yatkınlığının da etkisiyle dinamik kırışıklıklar ortaya çıkmaktadır. Botox uygulaması, mimik kaslarının geçici süre bloke edilmesi yoluyla, tedavisi amaçlanan bölgede kırışıklıkların ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır. 

Botox uygulaması, sistemik olarak tüm kaslarda etki oluşturmamakta, sadece tedavisi amaçlanan ve enjekte edildiği bölgede etki meydana getirmektedir. 

Botox Hangi Amaçla Uygulanmaktadır?

Botox uygulaması en sık olarak, yüzdeki kırışıklıkların giderilmesi ve koltuk altı terlemelerinin tedavisinde kullanılmaktadır. 

Botox uygulamasıyla, sürekli aktif olan mimik kaslarının sebep olduğu ve yıllar içerisinde yüz bölgesine yerleşen dinamik çizgilerin tamamen açılması sağlanabilmektedir. Bununla beraber, henüz yüz bölgesine yerleşmemiş, ancak sürekli aktif haldeki mimik kaslarının hareketleri sebebiyle belirginleşen çizgilerin derinleşmeden düzeltilmesi de sağlanmaktadır. Ayrıca, ter bezleri botox uygulamasıyla bloke edilerek aşırı terlemeyi sonlandırılabilmektedir. 

Botox ile Yüz Kırışıklıklarının Tedavisi 

Yüz bölgesinin cilt yapısı, ince ve hassas bir yapıya sahiptir. Bu ince ve hassas cilt yapısında, en çok aktif olan ve sürekli çalışan mimik kaslarının etkisiyle, kırışıklık, buruşma ve sarkmalar meydana gelmektedir. 

Yaşlanmanın ve zaman içerisinde etkisini gösteren olumsuz faktörlerin etkisiyle, yıllar içerisinde yüzü örten deri yapısında belirgin nitelikte kıvrımlar ve dinamik çizgilenmeler meydana gelmektedir. Yüz bölgesinde dinamik çizgilenmeler genellikle; kaşların arasında, göz kenarlarında, alın bölgesinde ve dudak çevresinde meydana gelmektedir. Bu bölgelerde ortaya çıkan çizgiler, kişinin olduğundan daha yaşlı bir görünüme sahip olmasına, alın ve göz çevresinde oluşan çizgiler ise sinirli ve çatık kaşlı bir görünüme sebep olmaktadır. 

Botox uygulamasının mimik kaslarına uygulanması ile, kasların geçici olarak işlevini yitirmesi ya da zayıflatılmasıyla, ilgili kasları örten deri tabakasında oluşan katlanmalar ve katlanmalara bağlı çizgilenmeler azaltılmaktadır. Botox uygulaması, alın ve göz kenarlarındaki çizgilenmelere etki ederek, çatık kaşlı ve sinirli görünüme sebep olan kırışıklıkları ortadan kaldırmaktadır. 

Botox uygulamasının yüzdeki kırışıklıklara etkisi yaklaşık olarak 4,5- 6 ay kadar sürmektedir. Uygulamanın tekrar edilmesiyle bu etki 8-10 aya kadar uzayabilmektedir. 

Botox ile Aşırı Terleme Tedavisi

Botox, sinir uçlarına etki ederek, sinirler ve ilgili organlar arasındaki iletimi geçici olarak bloke etmektedir. Botox uygulaması ile aynı doğrultuda, ter bezleri ve ilgili sinir uçları arasındaki iletim durdurulabilmekte, böylece ter bezlerinin çalışması azaltılarak aşırı terleme sorunu ortadan kaldırılabilmektedir. 

Aşırı terleme, özellikle koltuk altı bölgesinde meydana gelmesiyle, kişilerin sosyal ve iş hayatlarına olumsuz etkiler oluşturabilmektedir. Botox uygulaması, tedavisi amaçlanan bölgeye enjekte edilen toksin maddesi yoluyla, ter bezlerinin çalışmasını azaltarak aşırı terlemenin önüne geçmektedir. 

Botox uygulamasının koltuk altına uygulanmasının ardından, ortalama ilk 10-12 ay boyunca terleme düzene sokulabilmektedir. Uygulamanın tekrarlanmasıyla, terleme 16-18 ay süreyle düzenli hale getirilebilmektedir.