Gözyaşı Kanalı Tıkanıklıkları

Gözyaşı Kesesi ve Gözyaşı Kanalı Tıkanıklıkları

Gözyaşı kesesi ve göz yaşı kanalı tıkanıklıklarına bağlı göz nezlesinin tedavisi cerrahidir. Uzun yıllar bu ameliyatlar göz hekimleri tarafından gözün buruna birleştiği bölgede bulunan göz yaşı kesesinin buruna ağızlaştırılması şeklinde ciltten girilerek yapıldı ve halen de yapılmakta.

Kulak burun boğaz alanında endoskopik cerrahinin gelişmesiyle birlikte burun içinin rahat görülebilmesi nedeniyle dışarıdan yapılan ve birtakım sorunları da beraberinde getiren bu klasik ameliyat yöntemine alternatif endoskopik gözyaşı kesesi ameliyatları gelişmiştir. Endoskopik ameliyatlarda dışarıda herhangibir iz kalmaksızın bütün işlem burun içinden gerçekleştirilir ve gözyaşı kesesinin buruna bağlantısı sağlanır.

Lakrimal sistem dediğimiz gözyaşını buruna ileten drenaj sistemi herhangibir nedenden dolayı tıkandığında kişide göz yaşarması şikayeti olur.

Gözyaşı Kanalı Neden Tıkanır?

Gözyaşı kanallarındaki herhangibir enfeksiyona bağlı, taş oluşması, yapışıklık oluşması gibi çeşitli nedenleri vardır. 

Bulguları Nelerdir?

Gözde yaşarma. Bazen iki taraflı da olabilir. Göz burun arasındaki kesede şişlik ve kızarıklık. Sabahları aşırı çapak ve cerahat oluşması, sürekli akıntıya bağlı olarak flu görme, gözde yanma, batma ve rahatsızlık hissi….

Sadece Erişkinlerde mi Görülür?

Bazen doğumsal olarak da gözyaşı kanalı hiç buruna açılmamış ya da oluşmamış olabilir bu durumda doğumdan itibaren bu şikayetler olur ancak enfektiyon ve taş oluşması gibi nedenlerden dolayı çocuklarda da aynı hastalık olbilir. Ancak çocuklardaki tedavi yaklaşımımız farklılıklar göstermektedir.

Gözdeki sulanma kişinin sosyal faaliyetlerini engelleyebilecek kadar çok olabilir. Gözyaşı kesesinin kronik enfeksiyonu sonucu gözden iltihabi akıntı gelmesi de görülebilir. Tıkanıklığın seviyesi çeşitli tanı yöntemleriyle belirlendikten sonra bölgesel ya da genel anestezi altında yaklaşık 20dk lık bir sürede endoskopik teknikle bu tıkanıklık açılmakta ve bu müdehale sonrasında diğer klasik ameliyat tekniklerinde sık karşılaşılan ameliyat sonrası göz çevresinde morarma ve şişlik, ağrı ve yara izi olmamaktadır. Tüm bu üstünlükler nedeniyle endoskopik gözyaşı kesesi ameliyatları klasik cerrahiye tercih edilmekte ve her geçen gün yaygınlaşmaktadır.