Bağdat Caddesi. Beyaz Apt. No:339/7 Erenköy / İstanbul
revizyon burun ameliyatı

Revizyon Burun Ameliyatını Gerektiren Durumlar

Burun bölgesi, yüzün tam ortasında yer alması ve oldukça dikkat çekmesi bakımından, odak noktasını oluşturmaktadır. Bu bakımdan burun bölgesi, en fazla estetik operasyonların gerçekleştirildiği alanlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Burun ameliyatları, yüzün odak noktasıyla ilgili, hasta ve doktorun ortak değerlendirmesiyle gerçekleştirilen, hasta için memnuniyet sağlanması amaçlanan uygulamalardır. Ancak, burun ameliyatları, standart cerrahi uygulamalar değildir. Bu bakımdan, burun ameliyatları sonrası, hastanın gerçekleştirilen operasyondan memnun olmaması ve yeniden bir burun ameliyatı uygulamasına başvurması olasılığı söz konusudur.

Burun ameliyatları ya da burunla ilgili olarak yapılan estetik işlemleri gerçekleştirmiş olan kişilerin ikinci bir veya daha çok (3.4. vs.)burun ameliyatı olmalarıyla, revizyon burun ameliyatı uygulamaları karşımıza çıkmaktadır. Bu bakımdan öncelikli olarak burun ameliyatlarını, sonrasında ise revizyon burun ameliyatlarını gerektiren durumları ele almak faydalı olacaktır.

Burun Ameliyatları

Yüzün en dikkat çeken noktası olan burun bölgesinde mevcut olan ya da çeşitli sebepler sonucunda ortaya çıkan birtakım deformasyonlar ya da nefes alma ile ilgili problemler dolayısıyla burun ameliyatları gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, nefes alıp vermeyle ilgili problemlere sahip olmasa da birçok insan, estetik kaygılar dolayısıyla estetik burun ameliyatlarına başvurabilmektedir. Estetik burun ameliyatları sonrası hem daha güzel görünen hem de daha rahat nefes alınabilen bir burun sahibi olmak mümkündür.

Temel olarak, estetik açıdan da fonksiyonel açıdan da normal bir burun yapısında en dar yer burun kökü olmalıdır. Ayrıca burun şeklinin, uca doğru hafif genişleyerek gelmesi fonksiyonel açıdan en uygun niteliğe işaret etmektedir.

Klasik Burun Ameliyatları

Burun, anatomik olarak temel iki noktadan; kıkırdak ve kemikten meydana gelmektedir. Bu temel iki yapı, septum adı verilen bölmeyle ortadan ikiye ayrılmaktadır. Nefes alırken havanın geçtiği burun pasajlarında, mekanik ve dinamik etkenlere bağlı olarak daralma meydana gelebilmektedir. Nefes alma güçlüğüne sebep olan mekanik tıkanmalar, burun duvarındaki eğriliklerden ya da burun içinde yer alan etlerin büyümesinden kaynaklanabilmektedir. Dinamik tıkanmalar ise, burundaki hareketli bölgelerden (valf bölgeleri) kaynaklı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlar doğuştan olabileceği gibi, geçirilen ameliyatlar ya da travmalara bağlı olarak karşımıza çıkabilmektedir. Burundaki dış valf bölgesini; burun delikleri, iç valf bölgesini ise; orta kıkırdak çatı bölgesinin burun sırtından ucuna en yakın bölgesi oluşturmaktadır.

Klasik burun ameliyatlarında, burundaki deformasyonun ortadan kaldırılması amacıyla, kemik çatı daraltılmakta, kıkırdak çatı küçültülerek burun ucu inceltilmektedir. Bu operasyonlar sırasında işlemlerin gerçekleştirildiği bölgelere dikkat edilmemesi durumunda hem istenmeyen şekil bozuklukları oluşabilmekte hem de nefes alma problemleri ortaya çıkabilmektedir.

Estetik Burun Ameliyatları

Estetik burun ameliyatlarında en temel olarak, fonksiyonel amaçla burun duvarındaki eğriliklerin giderilmesi sırasında, valf bölgelerinin korunması gerekmektedir. Ayrıca estetik burun ameliyatları sırasında hastanın talepleri, yüz yapısı esas alınarak değerlendirilmelidir.

Estetik bir burun meydana getirilirken, burun anatomik yapısına zarar verilmemeli ve doğal niteliklerden uzaklaşılmamalıdır.

Revizyon Burun Ameliyatlarını Gerektiren Durumlar

Burun estetiği hem iyi bir gözlemci hem iyi bir dinleyici hem iyi bir tasarımcı hem iyi ve titiz çalışan bir cerrah tarafından gerçekleştirilmesi gereken standart uygulamaların gerçekleştirilmediği bir cerrahi alandır. Hastanın talepleri de dikkate alınarak hastaya uygun burun tasarımının oluşturulması ve temel fonksiyonlarını sorunsuz şekilde gerçekleştiren sağlıklı burun oluşturulması, ancak titiz değerlendirmeler sonucunda ortaya koyulabilmektedir. Bu bakımdan burun estetiği ameliyatlarında, kemik, kıkırdak deri ve bu yapıları çevreleyen tüm dokular titizlikle analiz edilmeli ve yapılan değerlendirmeler yine aynı titizlikle işlem sırasında uygulanabilmelidir.

Bu bakımdan revizyon burun ameliyatlarını gerektiren durumları şu şekilde sıralayabilmekteyiz;

  • Yüz bölgesinde eşitlik bulunmadığı durumlarda; yüzün önden bakıldığı zaman, yatay olarak 3 bölümü vardır. Bu 3 bölümden orta kısmı, burun oluşturmaktadır. Estetik bir burunda bu üç bölümün birbirine eşit olması gerekmektedir. Bu üç bölümde eşitlik sağlanamadığı durumlarda, odak noktası olan burun yüz görüntüsünü etkilemekte ve kişilerde revizyon burun ameliyatlarını bir gereklilik haline getirebilmektedir.
  • Hastanın yüz yapısına uygunluk esas alınmadığı durumlarda; revizyon burun ameliyatı gereklilik haline gelebilmektedir. Burun boyutu, yüz boyutuyla uyumlu nitelikte olmalıdır. Başarılı bir burun estetiğinde, yüz oranlarına uygunluk temel alınmalıdır. Estetik burun ameliyatlarında, elmacık kemikleri, çene kemikleri ve alın kemikleri esas alınarak işlemler gerçekleştirilmelidir.
  • Burun fonksiyonlarının sağlıklı şekilde yerine getirilemediği durumlarda; estetik görünen ama temel işlevini yerine getiremeyen burun yapıları karşımıza çıkmakta ve revizyon burun ameliyatları zorunlu hale gelebilmektedir. Burun estetik operasyonlarından sonra, burun en temel işlevi olan nefes alma görevini rahatlıkla yerine getirebilmeli, nefes yolları açık olmalıdır.
  • Cinsiyete uygun nitelikte burunlar oluşturulmadığı durumlarda; burun estetik bir görünüme sahip olsa ve sağlıklı şekilde fonksiyonlarını yerine getirebilse de revizyon burun ameliyatları gerekli hale gelebilmektedir.
  • Burun temel anatomisine zarar verilmesi ve doğal görünümünden uzaklaşılması durumunda; revizyon burun ameliyatlarına başvurulabilmektedir. Bu bakımdan, burun ucunu oluşturan kıkırdakların kenarlarıburun alt kısmında belli belirsiz görülmeli, burun genel görüntüsünden kopup ayrı bir parça gibi görünmemeli, burun bölgesine önden bakıldığı zaman, burun deliklerinin sadece giriş bölümü görünmeli ve burun ucunun birbiriyle simetrik yapıda iki tane tepecikten oluşmasına dikkat edilmelidir.
  • Burunda çökme, düşme, dönme gibi durumlar gerçekleşmesi durumlarında; revizyon burun ameliyatları gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Burun ameliyatları etkili ve başarılı şekilde gerçekleştirilmelidir ki, yıllar sonra bile burunda çökme, dönme, düşme gibi durumlar gerçekleşmemeli veya mandalla sıkılmış bir görünüm ortaya çıkmamalıdır.
  • Hastanın taleplerine uygun ve uyumlu sonuçlar oluşturulmaması durumlarında; revizyon burun ameliyatları söz konusu olabilmektedir. Bu bakımdan hasta ile doktorun iletişim halinde olması, hastanın taleplerinin iyi gözlemlenip, titizlikle değerlendirilmesi ve başarılı bir şekilde uygulanması oldukça önemlidir.