Bağdat Caddesi. Beyaz Apt. No:339/7 Erenköy / İstanbul
Burun Eti Şişliği

Burun Eti Şişliği

Burun eti, solunum yoluyla alınan havanın, vücut ısısına uyumlu hale getirilmesinden, nemlendirilmesi ve temizlenmesinden sorumlu olan, tıp dilinde ‘konka’ adı verilen yapıdır.  Solunum yoluyla alınan hava akciğerlere taşınmadan önce, burun etleri tarafından temizlenmekte, nem miktarı ve ısısı vücut dengesine göre ayarlanmakta, ardından bütün bir vücut sistemine gerekli oksijeni taşımak üzere akciğerlere gönderilmektedir. Bu bakımdan belirtmek gerekmektedir ki, burun etleri yani konkalar, solunum fonksiyonunun düzenlenmesinde oldukça önemli bir yere sahiptir. 

Burun Eti Nedir?

Burun etleri, her iki burun boşluğunun yan duvarlarında, aşağıdan yukarıya doğru üçer adet halinde sıralanmış olan yapılardır. Burun içerisinde bulundukları yerlere göre; üst, orta ve alt konka olarak adlandırılabilen burun etleri yumuşak nitelikte kıkırdak dokulardır. Burun etlerinin iç kısmı kemikten, dış kısmı ise mukoza adı verilen örtüden oluşmaktadır. Kemik ve mukoza örtüsü arasında ise yumuşak bir doku bulunmaktadır. En alt ve ön bölgede bulunan konka ise, en büyük yapıda olanıdır. Vücutta bir çeşit filtre görevi gören burun etleri, vücut için hayati öneme sahip olan solunumun en sağlıklı nitelikte gerçekleştirilmesini sağlamakla görevlidir. 

Burun yoluyla solunan hava geniz bölgesine ulaşana kadar 25 derece sıcaklığa ve %90 nem oranına sahip olmaktadır. Böylece vücut için gerekli solunum fonksiyonu, hızlı bir şekilde vücuda göre dengelenmektedir. Bu işlem sırasında özellikle alt konka, zaman zaman büyüyüp küçülerek hızlıca havayı dengelemeye çalışmaktadır. Konkanın büyüyüp küçülmesi, kan dolaşımının artması ve azalmasıyla gerçekleşmektedir. 

Solunum fonksiyonu gerçekleştirilirken, sağlıklı erişkinlerin yaklaşık %80’inde nazal siklus döngüsü meydana gelmektedir. Bu sağlıklı döngü temelinde, burunun bir tarafındaki alt konka büyürken diğer tarafındaki alt konka küçülmekte ve dinlenmektedir. Bu döngü 3-6 saatte bir tekrarlanmaktadır. Vücuda alınan havanın miktarı ve niteliği değişmeden oluşan bu döngü, rutin olarak gerçekleşmektedir. 

Burun Eti Şişliği Nedir?

Burun eti büyümesi en sık olarak alt konkalarda meydana gelmekte, bazı durumlarda ise orta konkalarda oluşmaktadır. 

Alt konkalar damar açısından oldukça zengin bir yapıya sahiptirler. Damardan zengin yapıları sebebi ile, kan dolaşımının artması ya da azalması sonucu burun eti büyümesi ortaya çıkmaktadır. Alt konkalardaki sorunlar genel olarak, yumuşak doku veya kemiklerin büyümesi, yapısal ve değişimsel anormallikler sonucu meydana gelmektedir. Ayrıca, burun orta bölmesinde mevcut olan ya da sonradan oluşan eğrilik sebebiyle de konkada büyüme meydana gelebilmekte ve konka tarafından burun orta bölmesi kapatılabilmektedir. 

Burun eti temel olarak burun içerisinden geçen hava miktarını azaltmak amacıyla fonksiyonlarını gerçekleştirmekte, böylece daha sağlıklı şekilde süzme ve nemlendirme işlevini gerçekleştirebilmektedir. 

Belirtileri Nelerdir?

Burun etinin şişmesi sonucu ortaya çıkan en önemli belirti, burun tıkanıklığıdır. Alt konkaların içinde daha fazla kan birikmesi sonucu oluşan burun tıkanıklığı, yatar pozisyonda daha çok hissedilmektedir. Uyku sırasında alınan pozisyona göre şişen ya da açılan burun etleri, uyku kalitesini, vücut dinlenmesi ve dolayısıyla yenilenmesini olumsuz etkilemektedir. 

Burun etinin belirtilerini şu şekilde sıralayabilmekteyiz;

 • Geniz akıntısı
 • Koku alma güçlüğü
 • Yüz bölgesinde ağrı

Burun Eti Şişliğinin Nedenleri Nelerdir?

Burun etinde şişme meydana gelmesinin genetik, çevresel ya da fiziksel çeşitli sebepleri olabilmektedir. Bu sebepleri şu şekilde sıralayabilmekteyiz;

 • Alerjik rinit
 • Hormonal nedenler
 • Septum deviasyonu bulunan kişilerde deviasyon olan taraftaki konkada değil, diğer taraftaki konkada şişme meydana gelmesi
 • Tansiyon ve kalp ilaçlarının bazıları, psikotropik ilaçlar, doğum kontrol hapları, burun spreylerinin uzun süre kullanımı
 • Enfeksiyonlar
 • Çevresel faktörler
 • Alt konkanın anatomik olarak büyük yapıda olması
 • Gebelik, ergenlik gibi fizyolojik ve geçici büyüme oluşturan nedenler
 • Vazomotor rinit

Burun Eti Şişliği Nasıl Teşhis Edilir?

Burun eti şişliğinin tanısının yapılabilmesi için öncelikle, burun spekulumu adı verilen aletle burun kanatları belli bir miktar açılmakta ve burun içi muayenesi gerçekleştirilmektedir. Bu muayene ile, alt konkaların ön ve orta kısmı, orta konkaların ise ön kısmı rahatça görülebilmektedir. 

Burun etlerinin arka kısmının gözlemlenebilmesi için ise, endoskopik muayene gerçekleştirilmektedir. Burun endoskopu adı verilen, ucunda minik bir kamera ve ışık bulunan 4mm kalınlığındaki bir alet ile, burun etlerinin arka kısmı gözlemlenerek teşhis konulabilmektedir. 

Burun Eti Şişliği Tedavisi

Burun eti şişmesine karşı öncelikle alınabilecek önlemleri sıralarsak; yaşam koşullarının değiştirilmesi, yatak başının yükseltilmesi, tuzlu su ile düzenli burun temizliği gerçekleştirilmesi sıralanabilmektedir. 

Burun eti şişmesinde uygulanan ilaç tedavisinde ise, kortizonlu burun spreyleri, dekonjestanlar, alerji ilaçları kullanılabilmektedir. 

Burun Eti Şişliği Tedavisinde Radyofrekans Uygulaması

Lokal anestezi uygulanarak gerçekleştirilen ve ortalama 5-10 dakika süren işlemlerdir. 

Radyofrekans uygulamasıyla, iğnenin ucuyla sınırlı bir alanda ısı oluşturularak alt konkaya üç farklı noktadan bu iğne batırılmaktadır. Oluşturulan ısı ile konkanın önce ödemlenerek şişmesi, 1,5 ay içerisinde ise tamamen büzüşmesi sağlanmaktadır. Hastanede yatış gerektirmeyen bu yöntem ile kişi günlük yaşantısına hızlıca dönebilmekte ve kanama gerçekleşmeden tedavi sağlanabilmektedir. 

Burun Eti Şişliğinde Cerrahi Tedavi

Burun eti şişliği durumlarında cerrahi müdahaleler genel anestezi, lokal anestezi ya da sedasyon uygulanarak gerçekleştirilebilmektedir. 

Günümüzde daha sık olarak tercih edilen burun eti cerrahisi yöntemi, burun etinin içeriden küçültüldüğü ve konka mukozasının korunduğu tekniklerdir. Endoskopik konka küçültmesi adı verilen bu yöntem ile, iyileşme süresi hızlandırılmakta, ameliyat sonrası kanama ve kabuklanma azaltılabilmektedir. Ayrıca endoskopik konka küçültme ameliyatlarında, konkanın tamamı görüntülenebilmekte, konkanın ön ve arka bölgelerine gerekli müdahaleler gerçekleştirilebilmektedir.

Burun Eti Küçültme hakkında bilgi almak isterseniz eğer ki; İlgili linke tıklayabilirsiniz.
İlgili link: https://www.dryusufcan.com/burun-eti-kucultme